संपर्क

डॉ. धनसिंग चौधरी
चौधरी हिप्नोक्लिनिक आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूट

३६ व ३७, दुसरा मजला, भोसले शिंदे आर्केड, जंगली महाराज रोड,
डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११ ००४
मोबाईल : ०९३७२४०२०७५ /७६/७७/७८/७९/८०
Email Id: doctordchaudhari@gmail.com
वेळ : सकाळी १० ते संध्या ६ वाजेपर्यंत
टिप : कृपया अपॉइंटमेंट घेऊनच येणे.